simplified PESI (sPESI)


     

HESTIA score


      

*Gastro-intestinale bloeding <14 dagen; herseninfarct <4 weken; operatie <2 weken; stollingstoornis of tromopenie (trombocyten <75*10ˆ9/L); ongecontroleerde hypertensie (SBP >180 mmHg, DBP >110 mmHg)

DIS score


     

PADUA score


      

*Geanticipeerde bedrust met toilet/doucheprivileges

**Drager van deficiënties van antitrombine, proteïne C of S, of factor V Leiden, G20210A protrombine mutatie, antifosfolipiden syndroom